Wat is ANBI eigenlijk?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Om aangewezen te worden als ANBI moet Stichting De Nieuwe Waarde voldoen aan alle volgende voorwaarden:

– De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
– De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
– De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
– De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
– De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
– De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vakatiegelden.
– De instelling heeft een actueel beleidsplan.
– De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
– De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Kijk voor alle informatie over de ANBI-status hier.

Voor ons beleidsplan kun u Hier terecht.

En voor ons nieuwste jaarverslag kun u Hier terecht.

– Gegevens Stichting de Nieuwe Waarde:

Postadres: Amsterdamsestraatweg 346, 3551 VC, Utrecht

KvK nr. Stichting de Nieuwe Waarde: 61601608
Rekeningnummer: Rabobank IBAN: NL 20 RABO 0195 268 261
RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer): 854409063

Bestuur:

Karin Punt, Voorzitter

Kees van Arnhem, Penningmeester

Ellen Huising, Secretaris

Directie:

Herman punt

Zowel bestuur als directie van stichting De Nieuwe Waarde ontvangt geen vergoedingen voor haar diensten. Alle Werkzaamheden zijn onbezoldigd.