Werkgever

De Waarde is altijd op zoek naar mogelijke werkgevers voor onze medewerkers die hen een plek in hun organisatie kunnen en willen bieden. Dit kan middels een regulier dienstverband of in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Betrokken Ondernemen of Maatschappiljk Betrokken ondernemen in een aangepaste werkplek en indien gewenst met coaching door ons.

Wij kennen de weg binnen de wet- en regelgeving omtrent aanpassingen en subsidieregelingen voor onze doelgroepen en kunnen u behulpzaam zijn met het verkrijgen van deze voorzieningen.