ANBI

Wat is ANBI eigenlijk?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te worden als ANBI moet Stichting De Nieuwe Waarde voldoen aan alle volgende voorwaarden:

– De Waarde zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
– De Waarde heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
– De Waarde en de mensen die rechtstreeks bij De Waarde betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
– De bestuurders of beleidsbepalers van De Waarde mogen niet over het vermogen beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
– De Waarde mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van De Waarde. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
– De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vakantiegelden.
– De Waarde heeft een actueel beleidsplan.
– De Waarde heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Geld dat overblijft na opheffing van De Waarde, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
– De Waarde voldoet aan de administratieve verplichtingen. De Waarde publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Kijk voor alle informatie over de ANBI-status hier.

Voor ons beleidsplan kun u Hier terecht.

En voor ons nieuwste jaarverslag kun u Hier terecht.  Ons meest recente verslag is door een technische storing momenteel niet online. Deze volgt z.s.m.

– Gegevens Stichting de Nieuwe Waarde:

Postadres: Veilingstraat 2, 3521 BH, Utrecht

KvK nr. Stichting de Nieuwe Waarde: 61601608
Rekeningnummer: Rabobank IBAN: NL 20 RABO 0195 268 261
RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer): 854409063

Bestuur:

Karin Punt, Voorzitter

Kees van Arnhem, Penningmeester

Directie:

Herman Punt

Zowel bestuur als directie van stichting De Nieuwe Waarde ontvangt geen vergoedingen voor haar diensten. Alle werkzaamheden zijn onbezoldigd.