Voor wie is De Waarde

De Waarde" bestaat uit een groep enthousiaste mensen.

De initiatiefnemer van Stichting de Nieuwe Waarde en de daarbij horende kringloopwinkel is Herman Punt. Hij heeft de dagelijkse leiding van het bedrijf.

En voor wie is dan De Waarde bedoeld? Daar kunnen we kort over zijn: VOOR IEDEREEN!
Oud of jong, man of vrouw, geel of groen, bij ons is er voor iedereen een plekje.

Onze doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigden (WWB, WW, Wajong of WIA), ex-gedetineerden, TBS- ers, mensen die re-intergreren nadat ze gedurende langere periode niet aan het arbeidsproces hebben kunnen deelnemen, stagiairs AKA, ROC studenten of vrijwilligers die het leuk vinden zich voor ons doel in te zetten.

Vrijwilligers

Een zinvolle tijdsbesteding kan je ook denken aan vrijwilligerswerk. Bij De Waarde wordt dit zeer gewaardeerd en zijn er diverse mogelijkheden.
Meewerken in de winkel, de magazijn of de werkplaats, op de administratie of in de logistiek, overal zijn mogelijkheden voor jouw inzet!

Je bent bij ons van harte welkom!

Meer informatie

(Werk)Coaching

Werken bij ons gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid. Echter is vrijwillig bij ons niet vrijblijvend. Bij onze coaching staat het individu en zijn of haar eigenwaarde centraal ten opzichte van zijn of haar eigen positie in de maatschappij.

Ook is een actieve houding van de werknemer een voorwaarde voor succes.
Hieruit komt een ontwikkelings- en bewustwordingsbehoefte naar voren waarop de coaching gebaseerd wordt.

Er zal in de regel gewerkt worden aan sociale aspecten, zelfrespect en eigen verantwoording.

Doel is altijd dat de werknemer zijn of haar eigen stuur (weer) in handen neemt.

Meer informatie

Stage Lopen

Binnenkort volgt hier meer informatie over stage lopen bij De Waarde.
Tot die tijd kunt u contact hier over opnemen met Herman Punt via hermanpunt@dewaarde.org .

Wist u dat De Waarde, voor bepaalde opleidingen, een erkend Ecabo leerbedrijf is!?

Meer informatie